smukke aeg fra egne hoens

Ingen æg?

Det er helt naturligt for høns ikke at lægge æg i perioder.

Der kommer ingen æg,

  • når hønen er i fæld
  • når dagene når under 8 timer
  • hvis hønen er blevet for tyk
  • hvis hønen er for tynd
  • hvis hønen er utryg ved redekassen
  • hvis hønen er skruk og ruger
  • hvis hønen har kyllinger

Når høns går i fældning, sker det for nogen høns ret pludseligt. Det ser ud som om de har smidt hele fjerdragten på en gang, andre høns fælder lidt af gangen over en lang periode.

Når høns fælder skal de bruge masser af protein for at genopbygge nye fjer og dun. En høne (eller hane) kan være i fældning fra 8 - 12 uger, nogen høns væsentlig længere. 

4 forskellige slags oekologisk hoensefoder

Jeg anbefaler, at du prøver økologisk hønsefoder til dine høns.

Korte og mørke dage er tegn for hønsene, at der i naturen vil være mangel på føde, og derfor er det ingen god årstid at opfostre kyllinger på.

Det er vigtigt at dine høne har den rette foderstand og er hønen blevet for fed, så tjekkes det ved at tage hønen op, føle på brystbenet. Det skal lige kunne mærkes. Kan du slet ikke mærke nogen kant er hønen for fed, og hvis den er for tynd vil brystbenet føles kantet.

Tjek om din redekasse er rigtig placeret. Den skal være sat lavere end siddepindene og i et mørkt roligt hjørne af hønsehuset. Hvis ikke, finder dine høns andre steder at lægge æg.

Når en høne bliver skruk, finder hun et egnet sted, hvor hun i fred og ro kan lægge et æg om dagen i 10-18 dage. Så begynder hun at ruge på æggene og hun lægger ingen æg før hendes kyllinger er flyttet hjemmefra.