Regler for høns i haven

Regler for høns i haven | Sådan holder du høns i haven

Høns i haven er jo noget af det skønneste, man kan have gående rundt i haven – og glæden ved at kunne hente friske æg hver morgen er gør kun fornøjelsen sjovere.

Tre til fire høns giver dig friske æg hver morgen – og dem er der faktisk plads til i langt de fleste haver. Men hvordan er det nu lige reglerne for hønsehold er? 

Jeg har samlet mine bedste tips og regler for høns i haven efter selv at have haft fornøjelsen af høns i haven i mere end 30 år. 

Jeg har samlet et par af de mest ofte stillede spørgsmål omkring reglerne for høns i haven.

 • Hvilke regler er der for at holde høns i haven?
 • Høns i en lille have
 • Hønsehus til den lille have
 • Hvor meget plads skal høns i haven have?
 • Høns i haven uden hane - kan man det?
 • Må man have høns i byen?
 • Må man holde høns i haven?
 • Må man holde høns i en kolonihave?
 • Må man holde høns i rækkehus?
 • At man holde høns i en privat have?
 • Hvilke hønseracer er velegnede som havehøns?

Hos Rosenbud finder du et stort udvalg af produkter til høns i haven

Høns i haven - hvordan får man det?

Hvilke regler er der for at holde høns i en have?

Det er et spørgsmål med mange svar, for hver enkelt kommune har sine regler og der kan udover det, være specielle regler i den grundejer- eller lejerforening man tilhører. Så det første man bør gøre, inden man anskaffer sig høns er at kontakte sin kommune og høre hvilke regler, der gælder i lige netop din kommune.

Er du medlem af en grundejerforening, så henvend dig også der. Og er du lejer, så spørg boligselskabet/udlejer. Det er ærgerligt at have etableret hele hønseriet, for bagefter at finde ud af, at du ikke må holde høns.

Der er dog generelt nogle regler der er ens for alle.
Du skal holde høns i overensstemmelse med dyreværnsloven;

§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.
Du kan læse hele loven her.

Loven er jo generel for alle dyr i fangenskab, men simpelt nok – tager man høns til sig, må man også tage ansvaret for, at de trives og har det godt. De fleste af os, der holder høns i haven, betragter dem som kæledyr, men der er en klar definition fra EU, der siger at;

”Fjerkræ er defineret som fugle af ​​følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle. Det vil sige, at fjerkræ ikke betragtes som kæledyr i ​​henhold til EU's regler, selvom de måtte holdes som sådan.” (Kilde: Fødevarestyrelsen)

Så derfor gælder reglerne for hobby hønsehold. Du kan læse loven her.

Høns i en lille have 

Jeg får tit spørgsmål om man må holde høns i en lille have, og ja det må man sagtens.

Der er nogle begrænsninger for hønens velbefindende og 30 høns i en lille byhave, vil nok være i overkanten for de fleste og især naboerne. Så antal af høns i haven skal også følge fødevarestyrelsens regler, der siger at der for økologiske høns maks må være 6 høner pr. kvadratmeter inde, og at der skal være 4 kvadratmeter pr. høne ude.

Jeg tror, at de fleste havehøns har langt bedre plads ude i haverne end de lovmæssige krav. Du skal bare holde dig under 30 stk høns, som er det antal man maks må holde for at kunne kalde sig hobbyavler.

Høns i haven - hvilke regler gælder?

Hønsehus til den lille have

Mange ønsker at holde høns og selv i en lille have, kan drømmen blive opfyldt. Det første man skal beslutte, er hvor hønsene skal bo. I den lille have bør man finde et hønsehus, der passer ind i haven.

De fleste hønsehuse er enten i færdige moduler, der nemt kan sættes sammen eller som selvbyggersæt. Hønsehuset Alma er et praktisk træhus, som kan males i den farve man ønsker, vælg evt. mørke farver, hvis huset ikke skal dominere i haven. Polly er et moderne hus i højtrykslaminat, som let samles af en person og er nærmest uforgængeligt.

Antallet af høns i en lille have bør være 2-4 høns. Det er rigeligt, til at holde en familie med friske æg det meste af året, og den lille flok vil kunne færdes ude i haven og finde føde i form af frø og kryb. En have med høns har sjældent dræbersnegle.

Et hønsehus skal holdes rent og det gør opgaven let, hvis huset har en stor åbning, hvor det er nemt at skifte bundlag og redemateriale. Hønsehuset skal indeholde siddepinde og en redekasse, så hønsene har et fast sted at lægge æg.

Høns har brug for at støvbade for at holde deres fjerdragt ren og fri for utøj. I en lille have kan det være svært at finde nye steder og brug af samme sted i længere tid vil give utøj mulighed for at ophobes. Det er let at lave et udskifteligt støvbad. Find en stor flad balje, fyld den med tør jord og fint sand og skift indholdet ugentligt – den brugte jord kan bare hældes ud i blomsterbedet eller andre steder i haven.

Det er praktisk at have en lille hønsegård, hvor hønsene kan holdes på et begrænset område, så der ikke er høns i alle bede og hønseklatter på terrassen.

De fleste hønsehuse med hønsegård har dog en alt for lille hønsegård, så hvis du vil give dine høns gode vilkår, så kan et flytbart hønsenet være en rigtig god løsning. Det kan sættes op på mange måder, lav for fx en løbegang langs hækken og få luget al det besværlige ukrudt væk ved hjælp af hønsene, og de vil belønne dig med solgule æggeblommer.

Hønsehold i den lille have bliver til glæde for alle, hvis der fra starten er en fast rutine med rengøring. Dagligt bør man rydde for klatter under deres siddepinde, hvor de sover om natten og tjekke om de har rent vand og foder. Ugentligt bør man skifte redemateriale, det forebygger ophobning af utøj. Månedligt skal alt udskiftes i hønsehuset og vand- og foderbeholdere skal vaskes, tørres og genfyldes.

friske aeg i smukke aeggabakker 

Hvis du holder rent ved hønsene, er der ingen lugtgener eller fluegener, og har du naboer som ikke er vilde med ideen om havehøns, så give dem nogle friske æg i en smuk æggebakke.

 

 

Hvor meget plads skal høns i haven have?

Fødevarestyrelsen har lavet en oversigt over de forskellige levemåder for høns i industrien, som du kan læse mere om her. Her beskrives de forskellige opvækstformer for burhøns, skrabehøns og økologiske høns og hvor store arealer de skal have, inde som ude.

Kort sagt, så skal økologiske høns have ca. 4 kvadratmeter udeareal pr. høne og ca. 6 høner pr. kvadratmeter inde og for de fleste havehøns vil antallet af kvadratmeter overstige økohønsenes minimum. Vores havehøns vil nok altid have meget bedre og mere plads, da de jo som oftest har hele haven at være i.

Høns uden hane - kan man det?

Høns i i haven uden hane – kan man det? 

Ja, det kan man godt.

Høns behøver ikke en hane, i en lille flok uden hane, vil der normalt være en høne som overtager førerpositionen. En hane skal der dog til, hvis man vil have befrugtede æg og ruge kyllinger.

Du kan læse mere om hanens betydning for hønseflokken her.

 

Må man have høns i byen?

Ja, det må man gerne, hvis kommunen og grundejerforeningen tillader det.

I dag er der mange høns rundt omkring i de små byhaver, og de trives og belønner deres ejere med fine friske nylagte æg dagligt.
 

Må man have høns i byzone?

Der er ingen lovgivning, der forbyder høns i byzone. Om der må holdes høns indenfor byzonegrænsen, afhænger alene af hvor man bor, og hvilke regler din kommune har på området.

Som regel må man gerne holde høns, men ikke hane, men det er altid en god ide at spørge på borgerservice inden man begynder med havehøns.

Må man have høns i kolonihave?

Kolonihaver er jo fra gamle dage en betegnelse for en nyttehave, hvor byboere kunne dyrke deres egne grøntsager og have høns og kaniner. Det vil dog altid være en god ide at tale med bestyrelsen for kolonihaven, om regler for høns, inden man kaster sig ud i et hønsehold. 

Hvorfor holde høns i haven?

Må man have høns i rækkehus? 

Et rækkehus kan jo være en lejebolig eller en ejerbolig. Hvis man bor til leje, er det udlejer eller boligforeningen, man skal henvende sig til og høre om der er specielle regler for hobby hønsehold. Er det ejerboliger vil det være grundejerforeningen, man skal tjekke op med.

Det er også en god ide at spørge sin kommune, om de har særlige regler på området.

Hvorfor skal du holde høns i haven?

Der er mange der spørger om man kan holde høns i sin have, og det kan man.

Høns i haven er en evig kilde til glæde og sjove oplevelser. De kære høns forsyner dig med de sundeste og mest friske æg, du kan få, samtidig med at de hjælper dig med at luge ukrudt og spise snegleæg, orme og andet kryb. Vi er mange, der betragter vores høns som kæledyr, de har fået navne og vi kender hver enkelt hønes personlighed, men høns er desværre stadig et landbrugsdyr i henhold til lovgivningen og derfor er der nogle regler man skal overholde.

Dit hobbyhønsehold skal ikke registreres i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), hvis der produceres æg, der alene anvendes i egen husholdning, eller hvis der er tale om slagtekyllinger, der ikke leveres til fjerkræslagteri.

Fødevarestyrelsens retningslinjer for hobby hønsehold er gode at kende. Her finder du det, som er nødvendigt at kende, herunder også reglerne for salg af æg fra hobbyhøns.

Få kyllinger i haven

Hvilke hønseracer er egnede som havehøns?

Alle høns er egnede som havehøns.

Jeg har gennem tiden haft mange forskellige hønseracer, min kærlighed ligger nok hos de smukke Wyandotter, en rolig race, god æglægger og god spisehøne, hvis man ønsker det og de findes både som store og som dværghøns og i mange farvevariationer. Af andre racer har jeg haft Engelsk Araucana, der lægger de fineste turkise æg og Maran, fordi de lægger mørkebrune æg.

Der findes et utal af hønseracer med mange forskellige farver og de lægger æg i farver fra kridhvid over lyserøde til mørkebrune og sågar grønne og turkise nuancer. Der findes små nuttede dværghøns, almindelige standard størrelser til kæmper som Brahma og andre store racer. Der findes Silkehøns med silkebløde fjer, høns med fjer på benene, høns med hårtoppe.

Hvilken race man skal vælge, må komme an på hvad man selv synes. Brug lidt tid på at studere hønseracer enten i en bog eller på nettet. Der findes også mange sider om høns på de sociale medier og her kan hente meget god viden eller du kan kigge med i rosenbud.dk beskrivelse af forskellige hønseracer

 _________________________________________

Høns i haven er en fantastisk oplevelse – og noget vi selv nyder hver eneste dag. Hvad end det er for at hente friske æg eller bare følge med i livet hønsegården.

Vil du lære mere om høns i haven? Så har vi masser af gode tips og råd til livet med høns. Måske har disse interesse?

Æg i farver – hvor kommer de fra? | Aktivering i hønsegården | 10 ting du ikke vidste om høns | Gode råd til høns i haven

Du kan finde alle vores blogindlæg med tips og tricks til høns i haven her: Tips om høns