Regler for salg af æg fra hobbyhold

21. september 2019 / Tips om høns / Regler for salg af æg fra Hobbyhold
 

REGLER FOR SALG AF EGNE ÆG FRA HOBBYHOLD

Marts er den første forårsmåned og mine høns har allerede længe været i forårshumør. De lægger æg i lange baner i deres hønsehuse, og jeg kan slet ikke nå at spise alle de æg. Høns lægger æg og det er ikke altid, vi selv kan nå at spise alle de æg, som hønsene lægger, og så er det jo nærliggende at sælge de overskydende æg.

Jeg får ofte spørgsmål om salmonellakontrol og meget andet fra bekymrede hønseejere, der gerne vil sælge deres æg. Men må du sælge ud af dem?


I Danmark er det heldigvis blevet lovligt for os have-hønseholdere at sælge vores æg fra vores hønsehuse. Der er nogle få regler for salg af æg fra Hobbyhold, bl.a. at det skal være i nye æggebakker.


 • Stalddørssalg af æg skal være registreret i Fødevarestyrelsen.
 • Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægt­klasser.
 • Hvis bedriften er autoriseret til produktion af økologiske produkter, er det tilladt at informere om det ved salget og bruge Ø-mærket. Det er ikke tilladt at mærke med “Frilandsæg”, “Skrabeæg” eller “Buræg”.
 • Æggene skal sælges, senest 21 dage efter at æggene er lagt.
 • Æggene skal pakkes i nye bakker. Der må ikke tages brugte æggebakker retur fra forbrugerne.
 • Salget af æg må ikke ske direkte fra bedriftens æg-op­bevaringsrum, hvis der også opbevares æg til ægpakkeri i rummet.
 • Forbrugeren skal selv hente æggene på bedriften.
 • Forbrugeren skal have oplysning om datoen for æg­genes mindste holdbarhed, som højst må være 28 dage efter læggedagen. Oplysningen skal stå på et opslag på salgsstedet eller på en fortrykt seddel i æggebakkerne eller udleveret med æggene.
 • Besætningerne skal kontrolleres for salmonella. Se dog undtagelsen for små hønsehold længere nede.

Så har du æg tilovers, så sælg dem til gode venner og naboer, og husk nu at tage en fornuftig pris. Det er min erfaring, at de fleste gerne vil betale for sunde og velsmagende æg fra ægte fritgående høns og er de høns fodret med økologisk foder, kender jeg flere der sælger æg helt op til 5,- pr. styk.


Læs mere om reglerne, som Fødevarestyrelsen har udformet.


Æg i bakker
 

Reglerne for små hønsehold

Reglerne for små hønsehold er at små besætninger undtaget fra salmonellakontrol ved stalddørssalg af æg. Små besætninger er undtaget fra kontrollen for salmonella, når der ikke reklameres eller annonceres med stalddørssalg af æg, og når kunden oplyses om, at æggene ikke er salmonellakontrollerede. Æggene må kun omsættes til en kendt aftagerkreds.

“Små besætninger” er besætninger med op til 30 høns over 16 uger. Små besætninger skal være registreret til stalddørssalg i Fødevarestyrelsen, men besætningerne er ikke omfattet af kontrollen for salmonella. Det betyder for små besætninger:

 • Høner til produktion af æg, der sælges ved stalddør, behøver ikke komme fra et godkendt opdræt omfattet af salmonellahandlingsplanen.
 • Der er ikke krav om, at flokken skal undersøges for salmonella efter et særligt prøveprogram, inden du starter stalddørssalg af æg. Der er heller ikke krav om salmonellaundersøgelse af nye dyr, der kommer ind i flokken.
 • Der er ikke løbende kontrol for salmonella.
 • Der må ikke skiltes eller annonceres med salget.

Læs evt. om indretning af hønsehuset, så du kan sikre dig at dine høns lever efter de bedste vilkår.

Udforsk vores udvalg

{{block type="catalog/product_list" column_count="4" category_id="253" template="catalog/product/list_custom.phtml"}}
Vibeke Pold

Vibeke Pold

   

Vibekes erfaringer

Jeg tester alle produkter, før de kommer her på webshoppen og da jeg lider af udpræget hønsetitis er det mig en stor fornøjelse at tage tingene i brug i min hverdag og det er slet ikke alle varer, der kommer gennem nåleøjet. Jeg er ikke tilfreds, før det er grundig gennemprøvet og mine gæster, familie eller venner har kommenteret min nyeste hjembringelse med en anerkendende kommentar.

Det er så vigtigt for mig, at det er gode kvalitetsting, der både kan holde til dagligt brug og som forbliver pæne i lang tid og hvis jeg ikke finder det perfekte, kommer det slet ikke på shoppen. Derfor er alle de skønne ting der er her i shoppen af en kvalitet, jeg personligt kan stå inde for.