hane med hønseflok

Hanens betydning i en hønseflok

En hane holder harem dvs. en flok med flere høns. Det er hanens opgave at parre sig med hønsene og holde styr på flokken samt at beskytte hønsene mod udefra kommende farer.


Hakkeorden hos høns, som jeg har skrevet om i en tidligere Tips om høns, gør at hver høne finder sin plads i flokken. Hanen vil sørge for, at alle har plads i flokken og han holder øje med at ingen høns lider nød, har du ikke en hane, vil en høne indtage førerpladsen, men hun har ikke samme instinkt som en hane og hønen vil som oftest bare tage for sig af alle de gode ting, uden at sørge for den lavest rangerende høne også får sin del.

Der er mange steder, hvor man ikke må holde hane. Det fremgår som oftest af en lokalplan eller ejerforeningens vedtægter og så er det heller ikke alle, der finder hanegal smukt.

Så har du en flok uden hane, må du være den der sørger for, at fordele alle goder ligeligt og træde til, hvis der opstår farlige situationer.

Vil du gerne holde hane, har du forskellige muligheder for at dæmpe galeriet. Du kan vente med at lukke hønsene ud fra deres hønsehus til kl. 8 og måske senere i weekenden. Et hønsehus uden vinduer, så hanen ikke kan se når det gryr og et isoleret hus vil også dæmpe lyden af hanegal. Et isoleret hønsehus har bare den ulempe, at her overvintrer også alt det kryb som vinterfrosten gerne skulle tage livet af.


Køb dig til hjælp med at få lukket hønsene ud, når det passer dig med en automatisk hønselem, og med de nye modeller er der også mulighed for senere weekend åbning. Du kan ligeledes forkæle dine naboer med lidt friske æg eller sælge dem æggene lidt billigere, som et plaster på såret for larmen fra dine høns. Husk blot at tjekke op på reglerne for salg af dine æg først.