Viser høns i en overdækket hønsegård, beskyttet mod fugleinfluenza

Fugleinfluenza - Status og retningslinjer

Fugleinfluenza er en tilbagevendende tilstand i danske vildfugle og afhængig af smitsomheden, gælder der særlige regler for høns og andet fjerkræ.

Nyt om fugleinfluenza

Opdateret 20.april 2023

Hurra nu må hønsene komme ud igen

Kilde fødevarestyrelsen 

Opdateret den 15.Februar 2023

Der er fra 23. november 2022 indført obligatorisk krav om indelukning eller indhegning og overdækning af fjerkræ og fugle i fangenskab på grund af fugleinfluenza i vilde fugle.

regler for indhegning af fjerkræ i fangenskab

 

Opdateret den 5.februar 2023

Der blev den 1. januar 2023 påvist højpatogen fugleinfluenza i en forældredyrsbesætning med 53.586 høns ved Ørum i Hedensted Kommune. Fødevarestyrelsen håndterer udbruddet jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689, der bl.a. betyder, at besætningen er blevet aflivet, og at der er oprettet restriktionszoner.

Fødevarestyrelsen har oprettet en 3-kilometers og en 10-kilometers restriktionszone rundt om den smittede besætning. Inden for zonerne er det nu forbudt at sælge eller flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Fjerkræet skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vilde fugle. Alle fjerkræejere eller ejere af fugle i fangenskab i 3 km-zonen og 10 km-zonen skal registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk, medmindre fugleholdet allerede tidligere er registreret.​

3-kilometer restriktions​zonen blev ophævet den 27. januar 2023.​

10- kilometer restriktionszonen blev ophævet den 5. februar 2023.

Derved er alle restriktioner ophævet i forbindelse med udbruddet ved Ørum.

 

Opdateret 22.november 2022

Fødevarestyrelsen advarer om et forhøjet trusselsbiveau for fugleinfluenza, men skriver:

Enkelte undtagelser:
Hønsegårde, som er mindre end 40 kvadratmeter og alle mindre farme, hvor kun ejerne selv spiser alle deres æg og alt kød fra deres fjerkræ, og varerne således ikke forlader matriklen, er undtaget fra kravet om indelukning. Det gælder også for mindre farme med prydfugle fx påfugle og papegøjer.

Opdateret den 14.sep. 2022

Fødevarestyrelsen fortæller at der er funde fugleinfluenza i vilde fugle og opfordre os alle til at være opmærksomme på ikke at tage smitte med hjem fra turen i naturen.

Husk derfor aldrig at gå ud til dine høne med fodtøj som har været uden for din matrikel.

Du kan læse Fødevarstyrelsens henstilling her

 

Opdateret den 3.maj 2022

Fra den 4.maj må vores høns igen færdes frit i haven

Kilde: Fødevarestyrelsen

 

Nyt udbrud igen i dag den 29.marts 2021 i en hobby besætning med varianten H5N1

Fødevarestyrelsen skriver :

Ud af en hobbybesætning med 10 høner og en hane var otte dyr døde, da Fødevarestyrelsen mandag eftermiddag udtog prøver for fugleinfluenza. Tirsdag viste prøveresultaterne fra Statens Serum Institut, at besætningen var ramt af den dødelige fugleinfluenza H5N1, og Fødevarestyrelsen har nu aflivet de tilbageværende tre dyr.

- Det er ærgerligt, at vi har et nyt udbrud af fugleinfluenza. Både fjerkræbranchen og hobbyavlere har spurgt os, om de ikke snart må lukke deres dyr ud, men smitterisikoen er stadig høj. Det viser mange fund af døde vilde fugle, siger Mette Kirkeskov Sie, chef for VeterinærØst, Fødevarestyrelsen.

Efter en måned uden nye udbrud havde Danmark netop fået status som fugleinfluenzafri af den internationale dyresundhedsorganisation OIE. Det nye udbrud påvirker ikke den situation, da der er tale om et hobbyhold.

For fjerkræejere medfører udbruddet, at de landsdækkende restriktioner kommer til at gælde endnu et stykke tid.

 

Den 11.februar 2022 blev en gård ved Søtofte på Midtsjælland med 800 høns er ramt af fugleinfluenza. Hønsene er allerede aflivet, og fjernes fredag af Fødevarestyrelsen.

Prøver fra Statens Serum Institut viste i nat, at en besætning ved Søtofte på Midtsjælland med omkring 800 høns var ramt af fugleinfluenza. Dyrene er nu aflivet, og Fødevarestyrelsen fjerner fredag hønsene og sender dem til destruktion.

'Vi har nu haft fem udbrud med fugleinfluenza alene i år, og mere end 200.000 fjerkræ er blevet aflivet. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at alle, hvad enten de er hobbyavlere eller professionelle, tager fugleinfluenzatruslen meget alvorligt. Det handler dels om ikke at få smittet sine egne dyr, dels om at holde smittetrykket nede, så vi får begrænset risikoen for smittespredning', siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Mette Kirkeskov Sie.

Den 15. januar 2022 blev højpatogen fugleinfluenza konstateret i et hobbyhold med 18 høner ved Søbjerg Huse i Sorø Kommune. Hobbyholdet består af 18 høner. Dette er det 9. udbrud siden 1. november 2021.

Den 7. januar 2022 blev højpatogen fugleinfluenza konstateret i en besætning med æglæggende høns ved Stoholm i Viborg Kommune. Besætningen består af ca. 100.000 høns.

 

Kilde: Fødevarestyrelsen

Den 1. januar 2022 blev højpatogen fugleinfluenza konstateret i en besætning med kalkuner ved Stokkemarke i Lolland kommune. Besætningen består af ca. 36.000 kalkuner. Det er det sjette udbrud siden 1. november 2021.

Fødevarestyrelsen har oprettet restriktionszone​r på 3 og 10 kilometer.

Statens Seruminstitut har fundet fugleinfluenza i prøver fra en hobbybesætning i Skaverup ved Vordingborg med 30 høns, ti ænder og to gæs. Fødevarestyrelsen blev tilkaldt af ejeren, da flere af dyrene døde, og besætningen er nu konstateret smittet med den smitsomme og meget dødelige fugleinfluenza H5N1. Lørdag den 1. januar afliver Fødevarestyrelsen de resterende dyr for at stoppe yderligere spredning af sygdommen. 

Det er femte gang på bare to måneder, at hønse- og andefuglebesætninger er ramt af fugleinfluenza – heraf har tre udbrud ramt private hobbyhold.

Fødevarestyrelsen har oprettet en 3-kilometers og en 10-kilometers restriktionszone rundt om den smittede besætning. Inden for zonerne er det nu forbudt at sælge eller flytte æg, høns og andre fugle, med mindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Fjerkræet skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vilde fugle.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Hvad er fugleinfluenza? 

Fugleinfluenza (aviær influenza) er en smitsom virussygdom, som rammer fugle.

Fugleinfluenza forårsages af vira af familien​​​ Orthomyxoviridae, slægten influenzavirus A. Influenza A-virus inddeles i undertyper på baggrund af deres H- og N-antigener.

For øjeblikket kendes der 16 H-undertyper (H1–H16) og 9 N-undertyper (N1–N9). Et influenza A-virus har 1 H-antigen og 1 N-antigen; alle kombinationer er tilsyneladende mulige. De mest sygdomsfremkaldende er fundet i undertyperne H5 og H7. Influenza A-virus er også fundet hos mennesker, heste, svin og enkelte andre pattedyr.

Influenza A-virus inddeles i to grupper på grundlag af der​​es evne til at forårsage sygdom hos modtagelige fugle:
Højpatogen aviær influenza (HPAI), som forårsager en særdeles alvorlig sygdom, der er kendetegnet ved en generaliseret infektion af det inficerede fjerkræ og kan medføre en meget høj flokdødelighed. Indtil videre er det kun virus af undertyperne H5 og H7, der er påvist som årsag til HPAI.
Lavpatogen aviær influenza (LPAI), som forårsager en mild sygdom hos fjerkræ, primært i luftvejene, medmindre der indtræder en forværring som følge af andre samtidige infektioner eller faktorer. LPAI H5 og H7 har evnen til at kunne ændre sig til den højpatogene type.
Kilde: Fødevarestyrelsen

Forebyggelse af fugleinfluenza. 

Det er vigtigt at holde øje med sit fjerkræ. S​ymptomerne på fugleinfluenza kan være forskellige, men generelt vil dyrene hurtigt blive syge, og mange af dem vil dø. Høns og kalkuner er mest modtagelige for sygdommen, mens svømmefugle som fx ænder kan have fugleinfluenza uden at dø af det, men kan alligevel smitte andre fugle.

For at passe på sit eget og andres fjerkræ er det vigtigt, at man overholder følgende:

  • Lad ikke fremmede komme ind til fjerkræet, og undgå selv at gå ind til fremmede fjerkræ.

  • Hold rent ved indgangen til fjerkræet.

  • Tørlæg vandpytter og vandhuller i hønsegården og volieren.

  • Skift fodtøj, eller vask og desinficér fodtøj efter ophold i hønsegården. Køb et par hønsetræsko

  • Vask forurenet tøj med sæbe ved en temperatur, som anbefales for det pågældende tøj, og med en sæbemængde svarende til vandets hårdhedsgrad.

  • Smitte med fugleinfluenza kan sidde på fodtøj, der har været brugt i naturen, fx ved moser og i parker, hvor der er vandfugle.

  • Vask hænder efter kontakt med fjerkræ.

  • Har man været i udlandet, bør man ikke have kontakt med fjerkræ i 48 timer, efter at man er kommet hjem.

 • Kilde: Fødevarestyrelsen