Rovmider mod blodmider

250,00 kr

Rovmider bruges til bekæmpelse af blodmider på høns.

Rovmider sendes fortrinsvis tirsdage. Bestilles mandag inden kl 12.
Rovmiderne skal udbringes straks ved modtagelsen for at opnå det bedste resultat.

Har du konstateret angreb, bruges 5000 rovmider pr m2, så 10.000 rovmider rækker til 2 m2 hønsehus og 25.000 rækker til 5 m2 hønsehus

Vil du forebygge, så kan 10.000 rovmider rækker forebyggende til ca 10 m2 og 25.000 rovmider rækker forebyggende til ca. 25m2 
Forebyggelse er bedst i perioden april-oktober.

Har du blodmider i dit hønsehus, kan bekæmpelse ske på alle tider af året, da rovmider og blodmider har samme livsbetingelser.

Gode råd til brug af rovmider mod blodmider

Rovmider er et nyttedyr og et levende væsen, der også tager skade af kemiske bekæmpelse, så hvis du har brugt eller bruger kemiske bekæmpelsesmidler før eller samtidig med udbringning af rovmider, kan der ikke forventes effekt af rovmiderne.

Vi anbefaler, at man gør hønsehuset rent inden udsætning af rovmiderne. Det hjælper med at tage første del af blodmiderne og giver bedre betingelser for rovmidernes succes. 

Høns kan angribes af blod­mider

Blod­miderne suger, som navnet anty­der, hønsenes blod.

Hønsene kan få blod­man­gel og læg­ge færre æg, hvis de har blod­mider.

Blod­miderne for­merer sig hur­tigt i varmt vejr og kan føre til svækkede og i værste fald døde høns.

Har dine høns blodmider?

Symptomerne kan vise sig ved uro hos hønsene, blodmangel, blodplettede æg og ofte udslæt på hønsepassernes arme efter midebid.

Blod­miderne kan behan­dles biol­o­gisk med rovmider (Hypoaspis miles).

Blod­mider kan suge så meget blod , at det betyder nedsat trivsel og reduc­eret æglægn­ing i din hønseflok.

Hvis du vil læse mere om blodmider og biologisk bekæmpelse, så læs med her

Rovmider sendes kun til Danmark.